Chứng nhận ISO 9001:2015

Chứng nhận ISO 9001:2015 là một chuẩn mực về chất lượng toàn cầu, áp dụng cho nhiều loại hình doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Góp phần cải thiện quy trình nội bộ và nâng cao uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp trong ngành sản xuất, kinh doanh của công ty.

Chứng nhận ISO 9001:2015
Chứng nhận ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 là gì?

ISO 9001 là một tiêu chuẩn quốc tế đưa ra các nguyên tắc, nguyên lý và yêu cầu để thiết lập một hệ thống quản lý chất lượng trong doanh nghiệp. Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp, không phân biệt quy mô hay lĩnh vực hoạt động, bao gồm cả sản xuất, kinh doanh và dịch vụ.

ISO 9001 giúp doanh nghiệp xác định, triển khai và duy trì một hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả, đảm bảo rằng các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng các yêu cầu chất lượng và yêu cầu pháp luật. Điều này giúp doanh nghiệp nâng cao sự tổ chức và hiệu quả trong quá trình sản xuất và cung cấp sản phẩm, đồng thời đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Tiêu chuẩn này có tên đầy đủ là ISO 9001:2015 – Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu.

Chứng nhận ISO 9001:2015

Chứng nhận ISO 9001:2015 là chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế nêu ra các yếu tố có tính bao quát đầy đủ với hệ thống quản lý chất lượng.

iso 9001 2015 certification

Lợi ích của chứng nhận ISO 9001:2015

Lợi ích khi xây dựng, áp dụng và chứng nhận ISO 9001:2015 là rất đáng kể đối với các doanh nghiệp. Đây là một công cụ hữu ích giúp doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm và dịch vụ ổn định, đáp ứng yêu cầu của khách hàng và tuân thủ luật định và chế định hiện hành. Ngoài ra, việc áp dụng ISO 9001:2015 cũng mang lại những lợi ích khác sau:

Quản lý hoạt động khoa học và hiệu quả: ISO 9001:2015 giúp lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức và quản lý hoạt động một cách khoa học và hiệu quả, từ việc xác định quy trình đến việc theo dõi và cải tiến liên tục.

Tăng lợi nhuận và tiết kiệm chi phí: Áp dụng hợp lý các nguồn lực và quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015 giúp doanh nghiệp cải tiến hiệu quả kinh doanh, tăng lợi nhuận và tiết kiệm chi phí.

Kiểm soát chặt chẽ các công đoạn sản xuất và dịch vụ: Tiêu chuẩn này đòi hỏi sự kiểm soát chặt chẽ các công đoạn sản xuất và dịch vụ, giúp đảm bảo chất lượng và tuân thủ quy trình quản lý chất lượng.

Nâng cao năng suất và giảm phế phẩm: Áp dụng ISO 9001:2015 giúp nâng cao năng suất sản xuất, giảm phế phẩm và chi phí không cần thiết, tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.

Giải quyết mâu thuẫn và xung đột thông tin: Việc quy định rõ ràng các quy trình và tiêu chuẩn trong ISO 9001:2015 giúp giải quyết mâu thuẫn và triệt tiêu xung đột về thông tin trong doanh nghiệp.

Nâng cao tinh thần và thái độ làm việc: Áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 thúc đẩy nề nếp làm việc tốt và nâng cao tinh thần và thái độ làm việc của nhân viên.

Tạo lòng tin cho khách hàng: Chứng nhận ISO 9001:2015 tạo lòng tin cho khách hàng về chất lượng và uy tín của doanh nghiệp, giúp chiếm lĩnh thị trường và tạo độc quyền trong cạnh tranh.

Phù hợp với quản lý chất lượng toàn diện: ISO 9001:2015 là một phần quan trọng của quản lý chất lượng toàn diện, giúp củng cố và phát triển thị phần, đồng thời giành ưu thế trong cạnh tranh.

Thuận lợi trong thâm nhập thị trường quốc tế: Chứng nhận ISO 9001:2015 cung cấp lợi thế cho doanh nghiệp trong việc thâm nhập thị trường quốc tế và khu vực.
Việc xây dựng, áp dụng và chứng nhận ISO 9001:2015 không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, mà còn mang lại nhiều lợi ích kinh doanh quan trọng khác.

Điều kiện để được chứng nhận ISO 9001:2015

Điều kiện cấp chứng nhận ISO 9001:2015 cho doanh nghiệp gồm ba yếu tố quan trọng như sau:

Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Doanh nghiệp cần xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Điều này bao gồm việc xây dựng tài liệu, quy trình và hướng dẫn phù hợp với tiêu chuẩn để đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc và yêu cầu của ISO 9001:2015. Quá trình xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 có thể mất thời gian và yêu cầu sự tham gia của nhiều nhân sự trong doanh nghiệp.

Đánh giá chứng nhận bởi Tổ chức chứng nhận

Sau khi xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, doanh nghiệp cần thực hiện quá trình đánh giá chứng nhận bởi một tổ chức chứng nhận có thẩm quyền. Quá trình này bao gồm việc trao đổi thông tin với tổ chức chứng nhận và thực hiện cuộc đánh giá chứng nhận để kiểm tra sự phù hợp của hệ thống quản lý chất lượng với yêu cầu của ISO 9001:2015. Kết quả của quá trình này là việc cấp giấy chứng nhận ISO 9001:2015 cho doanh nghiệp.

Duy trì vận hành hệ thống và hiệu lực của giấy chứng nhận ISO 9001

Sau khi đạt được chứng nhận ISO 9001:2015, doanh nghiệp cần duy trì việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng và đảm bảo hiệu lực của giấy chứng nhận. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp tiếp tục thực hiện và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng để đáp ứng các yêu cầu của ISO 9001:2015. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng phải thực hiện các cuộc đánh giá giám sát sau mỗi khoảng thời gian nhất định để đảm bảo việc duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.

Chứng nhận ISO 9001:2015
Chứng nhận ISO 9001:2015

Quy trình đánh giá chứng nhận IS 9001:2015

Dưới đây là 8 bước để cấp chứng nhận ISO 9001:2015:

Bước 1: Thành lập ban ISO Ban ISO được thành lập để chịu trách nhiệm và quản lý quá trình triển khai và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Bước 2: Xây dựng kế hoạch thực hiện Kế hoạch thực hiện được xây dựng để định rõ các hoạt động, tiến độ và nguồn lực cần thiết để triển khai hệ thống quản lý chất lượng.

Bước 3: Thông báo trong nội bộ tổ chức Thông báo về việc triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được tiến hành trong nội bộ tổ chức để tạo sự hiểu biết và sự ủng hộ từ tất cả các bộ phận và nhân viên.

Bước 4: Xây dựng và thiết lập các quy trình/hướng dẫn và biểu mẫu Các quy trình, hướng dẫn và biểu mẫu cần thiết để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được xây dựng và thiết lập. Đây là cơ sở để thực hiện và vận hành hệ thống quản lý chất lượng.

Bước 5: Thực hiện và vận hành theo hệ thống quản lý chất lượng đã thiết lập Các hoạt động hàng ngày trong tổ chức phải tuân thủ các quy trình và hướng dẫn đã được xây dựng để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu và tiêu chuẩn của ISO 9001:2015.

Bước 6: Đánh giá nội bộ quy trình áp dụng ISO 9001 Đánh giá nội bộ được thực hiện để kiểm tra tính hiệu quả và tuân thủ của các quy trình áp dụng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Kết quả từ đánh giá này giúp cải thiện và điều chỉnh hệ thống quản lý chất lượng.

Bước 7: Đăng ký và chứng nhận ISO 9001 Sau khi tổ chức đã tuân thủ các yêu cầu của ISO 9001:2015, họ có thể đăng ký và yêu cầu chứng nhận từ một tổ chức chứng nhận đáng tin cậy. Quá trình này bao gồm việc xác nhận tuân thủ các yêu cầu và công nhận rằng tổ chức đáp ứng tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Bước 8: Duy trì chứng nhận ISO 9001 Sau khi nhận được chứng nhận ISO 9001, tổ chức cần duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng của mình để đảm bảo tuân thủ và tiếp tục đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn. Đánh giá giám sát định kỳ và đánh giá lại sau 3 năm sẽ được thực hiện để duy trì chứng nhận ISO 9001.
Hiệu lực của chứng nhận ISO 9001:2015

Hiệu lực của chứng nhận ISO 9001:2015 vẫn có giới hạn thời gian, thường là 3 năm. Trong thời gian này, tổ chức chứng nhận sẽ thực hiện đánh giá giám sát định kỳ để đảm bảo rằng hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức vẫn tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001.

Chu kỳ đánh giá giám sát có thể kéo dài từ 6 đến 9 tháng, tuy nhiên, tối đa là 12 tháng. Thời gian này sẽ được quy định bởi tổ chức chứng nhận và được thống nhất giữa tổ chức chứng nhận và doanh nghiệp.

Sau khi kỳ hiệu lực 3 năm kết thúc, nếu doanh nghiệp muốn tiếp tục duy trì chứng nhận ISO 9001, họ sẽ cần đăng ký để thực hiện một cuộc đánh giá lại. Cuộc đánh giá lại sẽ được tiến hành tương tự như quá trình đánh giá chứng nhận ban đầu. Sau đó, chứng chỉ ISO sẽ được cấp lại và có hiệu lực trong thời gian 3 năm tiếp theo.
Việc đánh giá giám sát định kỳ và cuộc đánh giá lại giúp đảm bảo rằng doanh nghiệp tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng của mình theo tiêu chuẩn ISO 9001, đồng thời đáp ứng các yêu cầu chất lượng và năng suất.

Tổ chức tư vấn chứng nhận ISO 9001:2015

CRS VINA là công ty cung cấp dịch vụ tư vấn chứng nhận ISO 9001:2015

Đội ngũ chuyên gia đánh giá là những người có nhiều kinh nghiệm, trình độ chuyên môn sâu, được đào tạo bài bản theo chuẩn mực quốc tế IRCA.

Chi phí thực hiện hợp lý, công khai với khách hàng mọi chi phí của quá trình chứng nhận.

Thủ tục đơn giản, thời gian thực hiện nhanh chóng, thuận lợi, bảo mật thông tin khách hàng trong quá trình chứng nhận.

Khách hàng sẽ được hỗ trợ miễn phí các vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm và giải đáp mọi thắc mắc khi cần.

Cung cấp miễn phí các văn bản pháp lý, các tài liệu kỹ thuật có liên quan.

CÔNG TY CP TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VÀ CHỨNG NHẬN CRS VINA

📞 Hotline: 0903.980.538 – 0984.886.985

🌐 Website: https://huanluyenpccccrsvina.com/

🇫 Facebook: https://www.facebook.com/daotaokiemdinhcrsvina

📧 Email: lananhcrsvina@gmail.com

🌴 Văn phòng tại TP.HCM: 331/70/92 Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.

🌴 Văn Phòng Giao Dịch tại TP HCM: Số 33H6, DN10, P.Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh.

🌴 Văn phòng tại Bắc Ninh: Đường Âu Cơ, KĐT Hòa Long – Kinh Bắc, Phường Vạn An, Thành phố Bắc Ninh.

🌴 Văn phòng tại Hà Nội: P604, CT6, KĐT mới Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

🌴 Văn phòng tại Đà Nẵng: Đường Trịnh Đình Thảo, phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

🌴 Văn phòng tại Cà Mau: đường Lý Thường Kiệt, phường 6, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

🌴 Văn phòng tại Sơn La: đường Tô Hiệu, tổ 5, phường Tô Hiệu, TP Sơn La, tỉnh Sơn La.

5/5 - (1 bình chọn)
Chat Zalo

0903980538