Hồ sơ quản lý sức khoẻ và bệnh tật

Hồ sơ Quản lý sức khoẻ và bệnh tật là một công cụ quan trọng giúp theo dõi thông tin liên quan đến sức khỏe và lịch sử bệnh tật của một người, một tập thể. Đây là một tài liệu tổng hợp thông tin quan trọng về tình trạng sức khỏe, bệnh tật, và quá trình điều trị của cá nhân đó. Lập hồ sơ quản lý sức khoẻ và bệnh tật cho người lao động giúp người sử dụng lao động có thể theo dõi và đánh giá tình hình sức khỏe của người lao động, từ đó đưa ra các biện pháp phù hợp để bảo vệ sức khỏe và phòng ngừa bệnh nghề nghiệp cho người lao động. [ho so quan ly suc khoe va benh tat]

Hồ sơ quản lý sức khoẻ và bệnh tật
Hồ sơ quản lý sức khoẻ và bệnh tật

[ho so quan ly suc khoe va benh tat]

Tại sao phải lập hồ sơ quản lý sức khoẻ và bệnh tật?

Lập hồ sơ quản lý sức khỏe và bệnh tật là một yêu cầu quan trọng trong việc quản lý vệ sinh lao động và bảo vệ sức khỏe của người lao động. Dưới đây là một số lý do vì sao phải lập hồ sơ này:

Theo dõi sức khỏe: Hồ sơ quản lý sức khỏe giúp theo dõi tình trạng sức khỏe của người lao động từ thời điểm tuyển dụng và trong suốt quá trình làm việc. Điều này giúp xác định các vấn đề sức khỏe, phát hiện sớm các bệnh tật, và đưa ra các biện pháp phòng ngừa và điều trị phù hợp.

Phòng ngừa bệnh nghề nghiệp: Hồ sơ này giúp người sử dụng lao động đánh giá tiềm ẩn các yếu tố gây bệnh nghề nghiệp và đưa ra các biện pháp phòng ngừa. Nó cũng giúp hạn chế việc bố trí người bị bệnh nghề nghiệp vào làm việc tại các vị trí tiếp xúc với yếu tố gây bệnh, đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người lao động.

Cung cấp thông tin cho người lao động: Hồ sơ sức khỏe cá nhân và hồ sơ quản lý tình hình sức khỏe và bệnh tật được thông báo cho người lao động. Điều này giúp họ hiểu rõ về tình trạng sức khỏe của mình, tiến hành kiểm tra định kỳ và khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, và tham gia các biện pháp phòng ngừa và điều trị.

Tuân thủ quy định pháp luật: Việc lập hồ sơ quản lý sức khỏe và bệnh tật là một yêu cầu theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và quản lý sức khỏe người lao động. Đảm bảo tuân thủ quy định này giúp người sử dụng lao động tránh các rủi ro pháp lý và đảm bảo một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh cho người lao động. [ho so quan ly suc khoe va benh tat]

[ho so quan ly suc khoe va benh tat]

Trách nhiệm quản lý sức khoẻ cho người lao động của người sử dụng lao động

Theo quy định tại Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015, người sử dụng lao động có trách nhiệm quản lý sức khỏe cho người lao động như sau:

Căn cứ vào tiêu chuẩn sức khỏe quy định cho từng loại nghề, công việc và kết quả khám sức khỏe để sắp xếp công việc phù hợp cho người lao động. Điều này đảm bảo rằng người lao động chỉ được giao công việc phù hợp với tình trạng sức khỏe của họ.

Lập và quản lý hồ sơ sức khỏe người lao động, bao gồm cả hồ sơ sức khỏe của người bị bệnh nghề nghiệp. Người sử dụng lao động cần đảm bảo việc lưu trữ và bảo mật thông tin trong hồ sơ sức khỏe của người lao động.

Thông báo kết quả khám sức khỏe và khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Người lao động cần được biết về tình trạng sức khỏe của mình, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến bệnh nghề nghiệp.

Hằng năm, người sử dụng lao động phải báo cáo về việc quản lý sức khỏe của người lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về y tế có thẩm quyền. Báo cáo này giúp đánh giá tình hình sức khỏe của người lao động trong doanh nghiệp và đề xuất các biện pháp cải thiện nếu cần thiết.

Qua đó, người sử dụng lao động đảm bảo việc quản lý sức khỏe cho người lao động, đồng thời thực hiện các biện pháp để bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân viên trong môi trường làm việc.

Hồ sơ quản lý sức khoẻ và bệnh tật

[ho so quan ly suc khoe va benh tat]

Yêu cầu đối với việc quản lý sức khoẻ người lao động

Các yêu cầu đối với việc quản lý sức khỏe người lao động như sau:

Quản lý, chăm sóc sức khỏe và phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động phải bắt đầu từ thời điểm tuyển dụng và được duy trì trong suốt thời gian làm việc tại cơ sở lao động.

Việc bố trí và sắp xếp vị trí công việc phải đáp ứng các yêu cầu sau:

✔️ Không bố trí người bị bệnh nghề nghiệp làm công việc tiếp xúc với yếu tố có hại gây bệnh nghề nghiệp mà chưa được kiểm soát hoặc giảm thiểu tiếp xúc với yếu tố này.

✔️ Hạn chế bố trí người lao động mắc các bệnh mạn tính làm việc tại các vị trí có yếu tố có hại liên quan đến bệnh mà họ đang mắc. Trong trường hợp cần bố trí người lao động mắc các bệnh mạn tính làm việc tại các vị trí có yếu tố có hại liên quan đến bệnh mà họ đang mắc, người sử dụng lao động phải giải thích rõ các yếu tố có hại đối với sức khỏe của người lao động và chỉ được bố trí sau khi có được sự đồng ý bằng văn bản từ người lao động.

[ho so quan ly suc khoe va benh tat]

Hồ sơ quản lý sức khoẻ và bệnh tật

Điều 3 của Thông tư 19/2016/TT-BYT hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động quy định về hồ sơ quản lý sức khỏe người lao động như sau:
Hồ sơ quản lý sức khỏe người lao động gồm:

◾ Hồ sơ sức khỏe cá nhân của người lao động.

◾ Hồ sơ quản lý tình hình sức khỏe và bệnh tật của tất cả người lao động đang làm việc tại cơ sở lao động (gọi tắt là Hồ sơ quản lý tình hình sức khỏe và bệnh tật).

so kham suc khoe dinh ky
Sổ khám sức khoẻ định kỳ

[ho so quan ly suc khoe va benh tat]

Hồ sơ sức khỏe cá nhân của người lao động bao gồm:

🔸 Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc Phiếu khám sức khỏe trước khi bố trí làm việc cho những trường hợp người lao động tiếp xúc với yếu tố có hại gây bệnh nghề nghiệp, làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật.

🔸 Sổ khám sức khỏe định kỳ hoặc Sổ khám sức khỏe phát hiện bệnh nghề nghiệp cho những trường hợp người lao động tiếp xúc với yếu tố có hại gây bệnh nghề nghiệp, làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật.

🔸 Hồ sơ bệnh nghề nghiệp của người lao động (nếu có).

🔸 Giấy ra viện, giấy nghỉ ốm hoặc các giấy tờ điều trị có liên quan (nếu có).

Hồ sơ quản lý tình hình sức khỏe và bệnh tật được thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 của Thông tư 19/2016/TT-BLĐTBXH

Như vậy, người sử dụng lao động cần thiết lập và quản lý các hồ sơ sức khỏe cá nhân của người lao động, bao gồm các giấy tờ về sức khỏe, bệnh nghề nghiệp và điều trị. Hơn nữa, họ cũng phải duy trì hồ sơ quản lý tình hình sức khỏe và bệnh tật của tất cả nhân viên làm việc trong cơ sở.[ho so quan ly suc khoe va benh tat]

5/5 - (1 bình chọn)
Chat Zalo

0903980538