Huấn luyện an toàn hoá chất

Huấn luyện an toàn hoá chất là hoạt động nhằm đào tạo những kiến thức và kỹ năng cần thiết để đảm bảo an toàn khi làm việc với các chất hóa học. Việc đảm bảo an toàn trong quá trình làm việc với các chất hóa học là vô cùng quan trọng, để bảo vệ sức khỏe của người lao động và ngăn ngừa các tai nạn có thể xảy ra. Do đó, huấn luyện an toàn hoá chất là một hoạt động rất cần thiết và được yêu cầu đối với các cơ sở sản xuất, các tổ chức sử dụng hoá chất, và các đơn vị liên quan đến an toàn lao động và môi trường.

Huấn luyện an toàn hoá chất
Huấn luyện an toàn hoá chất

Căn cứ pháp lý về huấn luyện an toàn hoá chất

🖋 Nghị định 113/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất

🖋 Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số Điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động

Tại sao phải huấn luyện đào tạo an toàn hoá chất

Huấn luyện an toàn hoá chất là rất cần thiết và quan trọng vì các chất hóa học có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe của con người và môi trường nếu không được sử dụng và xử lý một cách an toàn.

Các tai nạn liên quan đến các chất hóa học có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe của con người, bao gồm bỏng nặng, ngộ độc hoặc thậm chí là tử vong. Ngoài ra, việc xử lý và vận chuyển các chất hóa học không đúng cách có thể gây ra ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng và động vật, và gây thiệt hại cho tài sản.

Do đó, việc huấn luyện an toàn hoá chất là rất quan trọng để đảm bảo an toàn cho người lao động, cộng đồng và môi trường. Nhân viên làm việc với các chất hóa học cần được trang bị các kiến thức về tính chất của chất hóa học, cách xử lý, lưu trữ và vận chuyển chúng một cách an toàn. Bên cạnh đó, nhân viên cần được đào tạo kỹ năng sử dụng các thiết bị bảo vệ cá nhân và cách phòng ngừa các tai nạn liên quan đến chất hóa học.

Việc đảm bảo an toàn trong quá trình làm việc với các chất hóa học là trách nhiệm của cả người sử dụng và quản lý chất hóa học. Nếu không có huấn luyện an toàn hoá chất, rủi ro liên quan đến chất hóa học sẽ tăng lên, gây nguy hiểm cho sức khỏe của con người và môi trường, và có thể gây ra các tai nạn nghiêm trọng.

Đối tượng huấn luyện an toàn hoá chất

Được quy định tại Điều 32 Nghị định 113/2017/NĐ-CP, các tổ chức, cá nhân hoạt động hoá chất có trách nhiệm tổ chức huấn luyện an toàn hoá chất. Theo đó, các đối tượng cần tham gia huấn gồm:

1️⃣ Nhóm 1

🔸 Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc. Người phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật. Người làm công việc quản đốc phân xưởng hoặc tương đương.

🔸 Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn hóa chất. Như Phó Giám đốc, phó Trưởng phòng kinh doanh hóa chất, phó trưởng phòng thí nghiệm,…

2️⃣ Nhóm 2

🔸 Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn hóa chất của cơ sở.

🔸 Người trực tiếp giám sát về an toàn hóa chất tại nơi làm việc.

3️⃣ Nhóm 3

🔸 Người lao động làm việc có liên quan trực tiếp đến hóa chất.

Huấn luyện an toàn hoá chất
Huấn luyện an toàn hoá chất

Nội dung huấn luyện an toàn hoá chất

Tuỳ theo từng nhóm đối tượng mà nội dung huấn luyện cũng sẽ khác nhau. Theo đó, nội dung huấn luyện của các nhóm, cụ thể như sau:

1️⃣ Nội dung huấn luyện đối với Nhóm 1:

▪️ Những quy định của pháp luật trong hoạt động hóa chất.

▪️ Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất.

▪️ Phương án phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để huy động nguồn lực bên trong và bên ngoài của cơ sở để ứng phó, khắc phục sự cố.

2️⃣ Nội dung huấn luyện đối với Nhóm 2:

▪️ Những quy định của pháp luật trong hoạt động hóa chất.

▪️ Các đặc tính nguy hiểm của hóa chất, phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy hiểm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất; phân loại, ghi nhãn hóa chất.

▪️ Quy trình quản lý an toàn hóa chất, kỹ thuật đảm bảo an toàn khi làm việc, tiếp xúc với hóa chất nguy hiểm.

▪️ Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất.

▪️ Những giải pháp ngăn ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; phương án phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để huy động nguồn lực bên trong và bên ngoài của cơ sở để ứng phó, khắc phục sự cố. Những giải pháp ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm lan rộng ra môi trường. Các phương án khắc phục môi trường sau sự cố hóa chất.

3️⃣ Nội dung huấn luyện đối với Nhóm 3:

▪️ Các hóa chất trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất: Tên hóa chất, tính chất nguy hiểm, phân loại và ghi nhãn hóa chất, phiếu an toàn hóa chất.

▪️ Các nguy cơ gây mất an toàn hóa chất trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng các loại hóa chất.

▪️ Quy trình sản xuất, bảo quản, sử dụng hóa chất phù hợp với vị trí làm việc; quy định về an toàn hóa chất.

▪️ Các quy trình ứng phó sự cố hóa chất: Sử dụng các phương tiện cứu hộ xử lý sự cố cháy, nổ, rò rỉ, phát tán hóa chất. quy trình sơ cứu người bị nạn trong sự cố hóa chất,…

Thời gian huấn luyện an toàn hoá chất

⏳ Thời gian huấn luyện nhóm 1: Tối thiểu là 8 giờ.

⏳ Thời gian huấn luyện nhớm 2: tối thiểu là 12 giờ.

⏳ Thời gian huấn luyện nhóm 3: tối thiểu là 16 giờ.

Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn hoá chất

Sau khi hoàn thành khoá huấn luyện, các học viên sẽ tham gia bài kiểm tra sát hạch.

Vượt qua bài kiểm tra sát hạch sẽ được cấp giấy chứng nhận đào tạo huấn luyện an toàn hoá chất.

Học phí huấn luyện hoá chất

Học phí của mỗi học viên khi tham gia khoá đào tạo an toàn hoá chất là 1,200,000/học viên. Chi phí này đã bao gồm tài liệu, giấy chứng nhận,…

Thời gian huấn luyện định kỳ

Các tổ chức, cá nhân tham gia huấn luyện an toàn hoá chất định kỳ 02 năm/1 lần.

Hoạt động huấn luyện an toàn hóa chất có thể được tổ chức riêng hoặc kết hợp với các hoạt động huấn luyện an toàn khác được pháp luật quy định. Thông thường các doanh nghiệp hay tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất nguy hiểm kết hợp với chương trình huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.

Đăng ký tham gia huấn luyện an toàn hoá chất

⭐ CRS VINA là đơn vị được cấp phép huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, huấn luyện an toàn hoá chất cho các doanh nghiệp, cá nhân tên toàn quốc.

⭐ Chúng tôi có đội ngũ giáo viên và huấn luyện viên giàu kinh nghiệm và chuyên môn về an toàn hoá chất, đủ năng lực và kiến thức để truyền đạt các thông tin và kỹ năng cần thiết cho học viên.

⭐ Tài liệu, giáo trình huấn luyện chất lượng, phù hợp với mục đích huấn luyện, các tiêu chuẩn, quy định pháp luật và các yêu cầu an toàn.

⭐ Trang thiết bị, phòng học và môi trường phù hợp để thực hiện các hoạt động huấn luyện như phòng thí nghiệm, thiết bị bảo vệ cá nhân, đèn pin, bảng trắng, máy chiếu, đồng hồ bấm giờ, các mẫu hóa chất,..

⭐ Kế hoạch và chương trình huấn luyện rõ ràng, đảm bảo đầy đủ các nội dung cần thiết để giúp học viên hiểu và nắm vững các kiến thức và kỹ năng cần thiết về an toàn hoá chất.

⭐ Các tiêu chuẩn đánh giá và đánh giá định kỳ hiệu quả của chương trình huấn luyện, đảm bảo chất lượng và đáp ứng được các yêu cầu pháp luật và an toàn.

CÔNG TY CP TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VÀ CHỨNG NHẬN CRS VINA

📞 Hotline: 0903.980.538 – 0984.886.985

🌐 Website: https://huanluyenpccccrsvina.com/

🇫 Facebook: https://www.facebook.com/daotaokiemdinhcrsvina

📧 Email: lananhcrsvina@gmail.com

🍁 Văn phòng tại TP.HCM: 331/70/92 Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.

🍁 Văn Phòng Giao Dịch tại TP HCM: Số 33H6, DN10, P.Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh.

🍁 Văn phòng tại Bắc Ninh: Đường Âu Cơ, KĐT Hòa Long – Kinh Bắc, Phường Vạn An, Thành phố Bắc Ninh.

🍁 Văn phòng tại Hà Nội: P604, CT6, KĐT mới Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

🍁 Văn phòng tại Đà Nẵng: Đường Trịnh Đình Thảo, phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

 

5/5 - (2 bình chọn)
Chat Zalo

0903980538