Khoá Chuyên môn y tế lao động 2024

Nối tiếp thành công các khoá đào tạo chuyên môn y tế lao động và cấp Chứng chỉ chuyên môn Y tế lao động, nhằm kịp thời hỗ trợ cho các Anh/Chị, Quý đơn vị có cán bộ Y tế đã gần hết hạn của Chứng chỉ chuyên môn y tế lao động cũ hoặc cán bộ mới phụ trách chưa học và có chứng chỉ, Phòng đào tạo Crs Vina xin Thông báo chiêu sinh Khoá Chuyên môn y tế lao động 2024.

Căn cứ pháp lý

Nghị định 45/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2022 về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực Bảo vệ Môi trường, có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 08 năm 2022.

Ngày 29/10/2019, Bộ Y tế ban hành Quyết định 5083/QĐ-BYT ngày 29 tháng 10 năm 2019 về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Quản lý môi trường y tế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế quy định tại Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ

Ngày 13/05/2019, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nội dung các quy định pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực môi trường và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2019. Nghị định số 40/2019/NĐ-CP đã giải quyết những vấn đề còn chồng chéo, lấp khoảng trống trong các văn bản luật trước đó.

Đối tượng

Rate this post
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo

0903980538